Nike airmax furyosa

۲،۰۸۹،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    زیره چند تکه : دارد

    رویه الیاف و پارچه : دارد

    بسیار نرم : دارد

    طول عمر بالا : دارد

    مناسب روزمرگی : دارد