Salomon lab

۲،۷۲۰،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    تناسب با استایل اسپرت : دارد

    تناسب با روزمرگی : دارد

    تناسب با کوه نوردی : دارد

    تناسب با ورزش های سنگین : دارد

    تناسب با پیاده روی های نامنظم : دارد