Nike zoom x fly3 کتانی مناسب دوندگی و رانینگ حرفه ای

۳،۳۸۸،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    تناسب با روزمرگی : دارد

    تناسب با دوندگی : دارد

    تناسب با ورزش : دارد

جنس این کتانی از الیاف و کش درجه یک می باشد.

زیره ی این کتانی مناسب دوندگی حرفه ای می باشد.

این کتانی بدون ساق، وزن بسیار سبکی دارد.