Nike v2k کتانی روزمرگی

۲،۲۰۰،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    تناسب با روزمرگی : دارد

    تناسب با دوندگی : دارد

جنس این کتانی از پارچه، کش و الیاف درجه یک می باشد.

زیره ی این کتانی بسیار سبک و مناسب روزمرگی می باشد.

این کتانی بدون ساق، وزن بسیار سبکی دارد.