Nike gortex running

۱،۵۲۰،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

  • آب گریزی : دارد
  • مناسب رانینگ : دارد
  • طراحی زیر و رویه بروز : دارد
  • پوشیدن راحت : دارد