Newbalance 530

۲،۲۹۹،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    تناسب با استایل های خیابانی : دارد

    تناسب با استایل روزمرگی : دارد

    تناسب با سر پا ایستادن : دارد

    تناسب با دوندگی : دارد