Newbalance

۲،۰۵۰،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    زیره نرم : دارد

    رویه با دوام و منعطف : دارد

    طراحی‌بر‌وز : دارد

    مناسب رانینگ : دارد

    وزن سبُک : دارد