Newbalance

۱،۳۰۰،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

  • زیره نرم : دارد
  • رویه با دوام و منعطف : دارد
  • طراحی‌بر‌وز : دارد
  • مناسب رانینگ : دارد
  • وزن سبُک : دارد