Newbalance

۲،۰۵۰،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    زیره نرم : دارد

    طراحی بروز : دارد

    رویه با دولم : دارد

    مناسب رانینگ : دارد