Newbalance

۱،۳۰۰،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

  • زیره نرم : دارد
  • طراحی بروز : دارد
  • رویه با دولم : دارد
  • مناسب رانینگ : دارد