Gucci

۲،۹۵۰،۰۰۰ :قیمت

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    جعبه : دارد

    پاکت مخصوص : دارد

    زیره نرم : دارد

    وزن سبک : دارد

    رویه چند تکه : دارد