Asics kinsei8 کتانی مناسب دوندگی

۲،۷۸۰،۰۰۰ :قیمت

:رنگ

:سایز

:تعداد

ویژگی ها

    تناسب با ورزش : دارد

    تناسب با روزمرگی : دارد

    تناسب با دوندگی : دارد

جنس این کتانی کش و الیاف می باشد.

زیره ی این کتانی مناسب استفاده ی روزمره، سر پا ایستادن، دویدن و قدم زدن می باشد.

این کتانی بدون ساق، وزن سبکی دارد.